Newyddion Menter

Ar 20 Mehefin, 2020, trefnodd y cwmni elites rheoli busnes a chynhyrchu i gynnal dau ddiwrnod ac un noson allan hyfforddiant. Trwy amrywiol weithgareddau, rydym wedi dod yn dîm a all ymddiried yn ein gilydd, dod o hyd i broblemau a datrys problemau. Datblygwyd ein dyfalbarhad i oresgyn anawsterau. Rydym yn sylweddoli nad oes unigolyn perffaith ond tîm perffaith.
Trwy'r hyfforddiant allanol hwn, mae pob un ohonom yn sylweddoli pwysigrwydd gwaith tîm, partneriaid a chydweithrediad yn ein gwaith, ac yn sylweddoli mai'r gelyn mwyaf sydd ar y gweill yw ni ein hunain. Ar yr un pryd, dysgais hefyd sut i gyfathrebu'n effeithiol mewn tîm. Gallwn gymhwyso'r hyn yr ydym wedi'i ddysgu i'n gwaith yn y dyfodol.
Fel gwneuthurwr mwyaf Tsieina o ddalen wag plastig a blychau plastig, ac fel arweinydd yn y diwydiant, dylem gryfhau credoau ac athroniaeth y cwmni: cwsmer yn gyntaf, ac ymladd gyda'n gilydd am yr un nod.


Amser post: Mehefin-24-2020